1. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ= ﺍﻟﻤﺎﺱ، ﻣﺸﺨﺼﻪ=ﭘﺎﮐﯽ 2. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ= ﺯﻣﺮﺩ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﻋﺸﻖ 3. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﺩﺍﺩ= ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺛﺮﻭﺕ 4. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 24 بازدید
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
6 پست
گلزار
1 پست