1. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ= ﺍﻟﻤﺎﺱ، ﻣﺸﺨﺼﻪ=ﭘﺎﮐﯽ
2. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ= ﺯﻣﺮﺩ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﻋﺸﻖ
3. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﺩﺍﺩ= ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺛﺮﻭﺕ
4. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺗﯿﺮ= ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺳﺮﺥ ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺁﺯﺍﺩﯼ
5. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﺩ= ﺯﺑﺮﺟﺪ، ﺍﻭﻧﯿﮑﺲ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺩﻭﺳﺘﯽ
6. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ = ﯾﺎﻗﻮﺕ ﮐﺒﻮﺩ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺭﺍﺳﺘﯽ
7. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﺮ = ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻩ، ﺍﻭﭘﺎﻝ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ
8. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺑﺎﻥ = ﺗﻮﭘﺎﺯ، ﺳﯿﺘﺮﯾﻦ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺻﺪﺍﻗﺖ
9. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺫﺭ = ﺯﯾﺮﮐﻦ، ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
10. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺩﯼ = ﮔﺎﺭﻧﺖ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺛﺒﺎﺕ
11. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﻤﻦ = ﺁﻣﺘﯿﺲ ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ
12. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ = ﺁﻛﻮﺍﻣﺎﺭﻳﻦ، ﻣﺮﺟﺎﻥ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= خرد

خووووووب هموتونو یادمه

1-محمدرضا گلزار فروردین:پاکی

2- اردیبهشت

 

/ 11 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازگل

سلام خوبی ؟؟؟ چه خبرا ؟؟؟ آپم بدو بیا میبینمت

نازگل

سلام خوبی ؟؟؟ چه خبرا ؟؟؟ آپم بدو بیا میبینمت

رویا

ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺫﺭ = ﺯﯾﺮﮐﻦ، ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ، ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آورین................[لبخند][لبخند]

رویا

هلی جوووون آپم گلم بدو....

نازگل

آ آ آ پم من منتظر تو ام من بدوووووو بیا که وفقطش تموم نشه عزیزم[قلب]

رویا

نامرد من که همیشه مهربونم...... مهربون تر از من آدم دیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نترس بابا نمیخوای بمیری....[پلک]

رویا

سلام هلی آپم بدو بیا آرزوتو بگو

رویا

من آپم.....چقدر من هی آپم....